Home » Aquaterra

Aquaterra

supercad_baner_aquaterra

Aquaterra to zgodne z BIM, profesjonalne oprogramowanie do projektowania kanałów i rzek. Program wspomaga inżyniera w przygotowaniu trójwymiarowego modelu, profesjonalnej dokumentacji technicznej, przedmiarów materiałowych i obliczeń robót ziemnych.

Aquaterra zawiera narzędzia do tworzenia cyfrowego modelu terenu, projektowania osi, profili podłużnych oraz przekrojów poprzecznych. Utworzony w programie model 3D pozwala na przeprowadzenie różnych typów analiz projektowych, w tym np. symulacji powodziowych i przepływów. Aplikacja posiada interfejsy wymiany danych z wszystkimi popularnymi modelerami hydraulicznymi, takimi jak: MIKE11, MIKE21, HEC-RAS. Aquaterra wspiera także standardy projektowe specyficzne dla naszego kraju.

Aquaterra wykorzystywana jest do rozmaitych projektów dowolnej wielkości, a w szczególności:

  • koryt / kanałów rzecznych,
  • ochrony przeciwpowodziowej,
  • systemów nawadniających,
  • kanałów na obszarach zurbanizowanych,
  • zbiorników i kanałów odprowadzających przy elektrowniach wodnych.

Zalety AQUATERRA

Wsparcie projektowania zgodne z BIM ↓
Automatyzacja pracy
Zgodność z formatem DWG
Intuicyjność interfejsu
Wiele poziomów automatyzacji
Wymiana danych z MIKE 11, 21 oraz HEC-RAS