Home » Ferrovia

Ferrovia

Ferrovia jest programem przeznaczonym do projektowania i modernizacji linii kolejowych. Oferuje szeroką gamę funkcji: od wprowadzania własnych danych pomiarowych z terenu po wydruk i tworzenie dynamicznych modeli 3D. Zawiera polski interface, wykazuje integralność ze środowiskiem CAD oraz pełną zgodność z ideą BIM.

Ferrovia wspiera inżyniera w przygotowaniu profesjonalnej dokumentacji technicznej zawierającej obliczenia robót ziemnych i inne kompleksowe analizy: obliczenia geometrii torów kolejowych, przechyłek, generowanie rozjazdów oraz edycja modelu 3D terenu.

Automatyczne tworzenie osi toru na podstawie punktów pomiarowych oraz dodatkowe narzędzia interaktywnego rysowania ułatwią proces modernizacji torowisk i pozwolą w pełni kontrolować pracę nad projektem.

Aktualną wersją oprogramowania jest Ferrovia 2017, która działa na platformach Autodesk, takich jak: AutoCAD, AutoCAD Civil 3D lub AutoCAD Map 3D od wersji 2013 oraz oprogramowaniu BricsCAD od V13.

Zalety FERROVIA

Kompleksowość oprogramowania
Automatyzacja pracy
Elastyczność projektowania
Intuicyjność interfejsu
Powszechne stosowanie
Wysoka kompatybilność

Moduły oprogramowania Ferrovia

Plan sytuacyjny

Osie

Profile podłużne

Przekroje poprzeczne

Narzędzia do wprowadzania danych wejściowych - manipulacja punktami pomiarowymi, edycja geometrii, obliczenia i interpolacje.

Projektowanie osi podłużnych i poprzecznych - funkcja najlepszego dopasowania osi toru, etykietowanie, narzędzia do obliczania skrajni.

Generowanie profili podłużnych – edycja niwelety kolejowej projektowanie przechyłek, tworzenie arkuszy do wydruku.

Projektowanie i przetwarzanie przekrojów poprzecznych - projektowanie skarp, wymiarowanie, tworzenie zestawień ilości mas ziemnych.